Banner Top
Log In

60 lat Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Jak wyglądałoby życie współczesnych, bez przeszłości; historii i jej świadectw zgromadzonych w muzeach i izbach pamięci? Tego na szczęście się nie dowiemy, a to m.in. dzięki działalności Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, które od kilkudziesięciu lat realizuje misję troski, o nie tylko lokalne dziedzictwo. 

Inicjatorem utworzenia muzeum w Krasnymstawie był pisarz, regionalista i animator, a w czasie II WŚ, „walczący piórem” członek Batalionów Chłopskich — Józef Nikodem Kłosowski, który w 1930 r. na łamach „Wsi krasnostawskiej” rozpoczął akcję gromadzenia eksponatów. Zamiarem autora pomysłu było utworzenie muzeum etnograficznego, gromadzącego głównie obiekty sztuki ludowej. Niestety zgromadzone przez niego zbiory rozproszone zostały w czasie II wojny światowej, a tylko nieliczne trafiły do zbiorów etnograficznych Muzeum Lubelskiego.

W 1957 r. powstało „Koło Miłośników Historii Krasnegostawu i Okolic” skupiające głównie miejscową inteligencję. W Powiatowym Domu Kultury zorganizowano wystawę o charakterze muzealnym, która przeniesiona do kolegium pojezuickiego stała się zalążkiem muzeum. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Muzeum został Zygmunt Tokarzewski — nauczyciel plastyki, regionalista, żołnierz AK. Wkrótce siedzibą muzeum stało się kolegium pojezuickie.

Przez lata działalności muzeum ilość eksponatów z każdym rokiem rosła, tak że obecnie jest to (nie licząc Kozłówki jako placówki o nieco innym charakterze), drugi po Muzeum Lubelskim zbiór muzealny na terenie naszego województwa. Znajdziemy tu zabytki archeologiczne, etnograficzne, numizmatyczne, sztukę dawną i sakralną, a także wiele innych skarbów przeszłości.

W roku 2018 Muzeum Regionalne w Krasnymstawie obchodzi 60 lecie działalności. Z tej okazji na dzień 26 kwietnia przygotowano obszerny program uroczystości, na którą zaproszono mieszkańców i gości z licznych – często ponad lokalnych – instytucji. Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w sąsiadującym z kolegium pojezuickim kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego. Następnie po przejściu do siedziby Muzeum nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą założyciela muzeum — Zygmunta Tokarzewskiego.

W ramach programu swą inauguracje miały dwie wystawy czasowe: pierwsza zatytułowana „Muzeum sześciu gablot” która stanowi rekonstrukcję pierwszego muzealnego pomieszczenia wraz z ówcześnie prezentowanymi eksponatami. Zadanie to ułatwione zostało dzięki zachowanym fotografiom wnętrza, które stanowią dodatkową część niniejszej ekspozycji. Druga z wystaw to „Świat zamknięty w grach – od magii do zabawy” ma na celu przybliżenie zapomnianych treści magiczno-symbolicznych dawnych rozrywek, do tej wystawy nawiązywała także prelekcja Konrada Grocheckiego pt. „Rozrywki Maksymiliana III Habsburga na zamku w Krasnymstawie —  zapomniana gra Pall Mall”

Główna część obchodów realizowana była w muzealnym refektarzu. Tu, okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor muzeum Marek Majewski, który przedstawił historię i dotychczasowy dorobek muzeum oraz plany na najbliższą przyszłość. Swoje wystąpienia mieli również zaproszeni gości. W dalszej części doszło do wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień dla byłych i obecnych pracowników placówki. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył dyrektora muzeum Marka Majewskiego. Medalem Złotym za długoletnią służbę uhonorował Elżbietę Sobczuk, medalem srebrnym Edytę Basińską i Marcina Wilkołazkiego, a medalem brązowym Joannę Martirosjan i Mateusza Sorokę.

Ponadto Przemysław Czarnek wręczył okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, jako instytucji. Przyznane zostały także dwa odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, które w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Pierwsze z nich otrzymało Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, a drugie emerytowany dyrektor jednostki, Władysław Fedorowicz. Dodatkowo z rąk wicemarszałka medale pamiątkowe Województwa Lubelskiego odebrali: ks. Henryk Kapica i Edward Romańczuk, a okolicznościowe grawertony i dyplomy: Artur Capała, Jadwiga Romańczuk, Zofia Smorga, Wiesława Brodaczewska, Halina Kasprzak, Wanda Kadłubowska i Teresa Stasiuk. Ponadto z okazji jubileuszu Starosta Krasnostawski Janusz Szpak wręczył okolicznościowy dyplom Annie Frańczuk, a Maja Toczona-Wal i Konrad Grochecki otrzymali podziękowania od Dyrektora Muzeum. Program zakończył koncert zespołu „Trio Beethovenowskie”.


Kolejna wyjątkowa okazja na poznanie zbiorów Muzeum już dziś – 19 maja – w ramach Nocy Muzeów! Poniżej program:


W artykule wykorzystano treści tekstowe ze strony Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Tagged under
Small Ad

Small Ad