Banner Top

Log In

 • 1-20 października / Krasnystaw – Głosowanie – Budżet Obywatelski
 • 18 października / Krasnystaw – Spotkanie z Waldemarem Staszewskim
 • 19 października / Krasnystaw – Na akord – Przegląd akordeonowy
 • 19 października / Krasnystaw – Koncert Charytatywny- Zespół Jarzębina, Wisienki z Kocudzy – Dla Kacperka
 • 20 października / Siennica Różana – X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana Rytm 2019
 • 23 października / Krasnystaw – Przegląd Twórczości Ludowej 2019 / Koncert zespołu „Jarzębina”
 • 27 października / Krasnystaw – Trzy ćwierci do śmierci – Teatr Polska
 • 4 listopada / Krasnystaw – Dziady jesienne – Mickiewiczowskie Zaduszki
 •  8 listopada / Krasnystaw – „Wieczorek przy Mikrofonie Bend” i Kabaret „PKS”
 • 15 listopada / Krasnystaw – Występ kabaretu Jurki
 • od 6 września do 31 października / Krasnystaw – Wystawa malarstwa Piotra Hendigerego
 • od 12 września / Gorzków – Wystawa fotografii autora „Krasnostawskie Pejzaże”
 • od 19 września / Krasnystaw – Wystawa malarstwa Lidii Pasierbskiej oraz promocja 49. numeru czasopisma NESTOR
 • od 20 września do 22 października / Krasnystaw – Wystawa autorstwa Bronisławy Żuk i Alicji Kawęckiej
 • 17 października br. – 31 stycznia 2020 r. / Wystawa Krasnystaw – Powiat Krasnostawski i jego mieszkańcy – 1939 – 1945 w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej


Głosowanie – Budżet Obywatelski – 1-20 października / Krasnystaw


Spotkanie z Waldemarem Staszewskim – 18 października / Krasnystaw


Koncert Charytatywny- Zespół Jarzębina, Wisienki z Kocudzy – Dla Kacperka – 19 października / Krasnystaw


X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana Rytm 2019 – 20 października / Siennica Różana


Przegląd Twórczości Ludowej 2019 / Koncert zespołu „Jarzębina” – 23 października / Krasnystaw 


Trzy ćwierci do śmierci – Teatr Polska – 27 października / Krasnystaw


Dziady jesienne – Mickiewiczowskie Zaduszki – 4 listopada / Krasnystaw


„Wieczorek przy Mikrofonie Bend” i Kabaret „PKS” – 8 listopada / Krasnystaw


Występ kabaretu Jurki – 15 listopada / Krasnystaw 


Wystawa malarstwa Piotra Hendigerego – do 31 października / Krasnystaw


Promocja tomiku poezji  Jana Henryka Cichosza połączona z otwarciem wystawy fotografii autora „Krasnostawskie Pejzaże” – od 12 września / Gorzków


Wystawa malarstwo Lidii Pasierbskiej oraz promocja 49. numeru czasopisma NESTOR  od 19 września / Krasnystaw


Wystawa autorstwa Bronisławy Żuk i Alicji Kawęckiej – od 23 września do 22 października / Krasnystaw


Powiat Krasnostawski i jego mieszkańcy – 1939 – 1945 w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej -17 października br. – 31 stycznia 2020 r. / Krasnystaw