Banner Top
Log In

WIERZBY JUŻ NIE BĘDĄ PŁAKAŁY

IMG_20160225_110401W czasie kiedy w kraju tyle mówi się o smogu; o problemie jakości powietrza w miastach, w Krasnymstawie sukcesywnie usuwa się – a także stopniowo uśmierca – naturalne filtry – drzewa. O ile należy wykazać zrozumienie dla wycinania drzew w fatalnym stanie zdrowotnym i zagrażających swym stanem bezpieczeństwu, o tyle trudniej zaakceptować już fakt, iż miejsca po drzewach wkrótce zakrywa beton i bruk. Krasnystaw, niegdyś tak zielone miasto, z charakterystycznymi alejami mniej lub bardziej wiekowych drzew w swej bezpośredniej okolicy; ze starodrzewiem w obrębie samego centrum i skwerem w rynku, z roku na rok zmienia się w coraz bardziej betonową pustynie.

Na sprawę zwracają uwagę sami mieszkańcy w ulicznych i internetowych komentarzach. Trudno się dziwić, intensywne prace wycinkowe prowadziły w ostatnich dniach Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM) czy np. Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP). Szczególnie ucierpiała – tylko w ostatnich dniach – ulica Piłsudskiego, gdzie skumulowały się prace obu wymienionych podmiotów – wycięto wierzby płaczące, akacje i inne drzewa. W miniony czwartek wycięto również charakterystycznego kasztanowca nieopodal rynku; przy ulicy Matysiaka.

IMG_20160227_101503Sprawę eliminacji miejskiej zieleni pogłębia jeszcze jedno zjawisko – ogławianie drzew. Szpecące krajobraz kikuty dodają miastu industrialnego charakteru podkreślając wymowę szarzejących z dnia na dzień murów i postępującej martwoty. I nie jest to jedynie kwestia estetyki, ale i kondycji psychicznej społeczeństwa. Zdaniem psychologów, codzienny widok drzew rodem z „chorego lasu” prowadzi do pogłębiających się stanów depresyjnych. Tymczasem w mieście, szczególnie w centrum coraz trudniej wypatrzeć drzewa o naturalnych koronach.

Poza terenami osiedli mieszkaniowych i działek prywatnych, trudno dopatrzeć się też tzw. nowych nasadzeń, a szczególnie nasadzeń kompensacyjnych które powinny być wykonywane celem uzupełnienia wycinanych drzew. Obowiązek wykonywania kompensacji przez zarządców terenów wynika z Ustawy, powtarzany jest również każdorazowo w decyzji pozwolenia na wycinkę jako jej bezwzględny warunek. W samym centrum miasta, pomimo, iż kolejne drzewa są regularnie wycinane, przy drogach i ciągach pieszych nie sposób wskazać nowych nasadzeń. Tu, żeby być szczerym musimy wskazać jedno drzewko na ulicy Browarnej jakie zostało posadzone w centrum w przeciągu ostatniego dziesięciolecia.

IMG_20160227_101144Postanowiliśmy zapytać Zarządu Dróg Powiatowych gdzie dokonano nasadzeń kompensacyjnych dla drzew, które zostały wycięte przy ulicy Okrzei wiosną 2012 roku (przypomnijmy wycięto wtedy m.in. cztery potężne; pomnikowe lipy przed komisariatem policji), z odpowiedzi ZDP jasno wynika, że zostały one wykonane poza centrum miasta. Wskazano nam kilka dłuższych odcinków Okrzei (pomiędzy ulicą Bojarczuka a Polewaną), Piłsudskiego (pomiędzy ul. Piekarskiego a wiaduktem) i Borowej. Postanowiliśmy zweryfikować na początek pierwszy z odcinków. I tak pomiędzy ulicami Bojarczuka a Polewaną znaleźliśmy około 10 sadzonek które zlokalizować można głównie dzięki kilku wbitym palikom. Jakość nasadzeń budzi poważne wątpliwości, to 20-sto, maksymalnie 50 cm sadzonki których część zapewne „zniknie” w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych trawników. Trudno też uwierzyć, że zostały posadzone – zgodnie z wydanym nakazem – jeszcze w 2013 roku. Sprawie tej (jak również samym aspektom prawnym) przyjrzymy się bliżej.

Brak nasadzeń w centrum można by argumentować tym, że tłumy pieszych na miejskich chodnikach potrzebują miejsca, jednak miasto się coraz bardziej nie tylko rozciąga ale i wyludnia, a jego ulice już w godzinach popołudniowych zaczynają wręcz świecić pustkami. Sam szczyt ilości mieszkańców przypadł w Krasnymstawie na lata 80-te XX-tego wieku, kiedy Krasnystaw wręcz tonął w zieleni i wymieniany bywał w przewodnikach jako miejscowość wypoczynkowa. Od tego czasu ilość mieszkańców spadła o kilka tysięcy. Tu, za prorocze można uznać ironiczne hasło plakatu jednej z lokalnych organizacji ekologicznych: „Więcej wyciętych drzew, to mniej ludzi – Wytnijcie je wszystkie!”

IMG_20160227_102828

Tagged under

1 Comment

  1. PIOTR

    JAKIM PRAWEM WYCINAJA WSZYSTKO CO ZIELONE JUZ PARK W RYNKU ZNISZCZYLI WIEKSZOSC PRZY MOSCIE NA WIEPRZU CO SIE DZIEJE NIE MA NA TO PRAWA JAKIEGOS KTO JEST ODPOIWIEDZIALNY

Small Ad

Small Ad