Banner Top

Log In

Bezprecedensowe odkrycie na elewacji kościoła


Do odkrycia unikatowej barokowej XVIII-wiecznej polichromii doszło w trakcie prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach pojezuickiego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Wyniki badań fasady świątyni zaprezentował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie.


Inwentaryzacja elewacji frontowej. Kolorem szarym oznaczono przetynkowania XX-wieczne, po obu stronach rysunku umieszczono fotografie fragmentów oryginalnej polichromii.

Polichromia wykonana została na wysokiej jakości tynku wapienno-piaskowym w technice fresku mokrego. Dekorację malarską stanowią, m.in. motywy roślinne w postaci akantowych poziomych fryzów ornamentalnych oraz pionowych festonów o motywach kwiatowych dzwonków zwieńczonych motywem muszli. Tłem dla polichromii jest naturalny jasno-kremowy kolor tynku. Elementy pionowe detalu architektonicznego oraz obramowania okien są w kolorze ceglasto-bordowym z wypełnieniem zielonym. Natomiast elementy poziome wydatnego detalu mają kolor żółto-ugrowy i malowane są światłocieniowo. Całość wystroju malarskiego nadaje fasadzie lekkości i jest spójna kompozycyjnie z dekoracją malarską wnętrza kościoła.
Uzupełniony o odkryte polichromie projekt rekonstrukcji barokowej polichromii elewacji frontowej krasnostawskiej świątyni.

W rezultacie odkrycia, prace rozpoczęte latem tego roku zostały zrealizowane w ograniczonym i zmienionym zakresie. Ograniczono je do badań fasady i zabezpieczenia odkrytych polichromii w jej obrębie. W roku przyszłym planowane jest przeprowadzenie właściwych prac konserwatorskich i restauratorskich fasady kościoła. Ich zakres zależny jest od pozyskania funduszy na realizację projektu. Prace zostały zrealizowane na podstawie projektu budowlanego mgr inż. arch. Michała Szewczyka (architektura i badania konserwatorskie) i mgr Mariusza Bubicza (odkrywki i projekt kolorystyki), dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorem prac jest ks. kanonik Jarosław Wójcik, proboszcz Parafii.Projekt rekonstrukcji barokowej polichromii elewacji frontowej świątyni – wersja sprzed odkrycia polichromii.

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie został wzniesiony w latach 1695-1715 (wieża kościelna 1741 r.) z fundacji Potockich, według projektu architekta jezuity Jana Delamarsa i było to bezpośrednio związane ze sprowadzeniem w 1685 r. jezuitów do Krasnegostawu przez Stanisława Święcickiego, biskupa chełmskiego. Po kasacie w 1773 r. zgromadzenia jezuitów świątynia pełniła funkcję katedry chełmskiej oraz lubelskiej, a następnie świątyni parafialnej (po przeniesieniu w 1826 r. katedry do Lublina). W wieku XIX i XX obiekt był wielokrotnie remontowany i restaurowany, m.in. po zawaleniu się w połowie XIX w. kopuły nad transeptem. Monumentalna budowla jest jednym z głównych symbolów Krasnegostawu, a także charakterystycznym elementem miejskiej panoramy.

Poniżej fotografie polichromii:

Na podstawie materiałów WKZ Lublin

Tagged under