Banner Top

Log In

Budżet Obywatelski Krasnegostawu – głosowanie

Przez 20 dni, począwszy od 1 października, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na rok 2020.  W wyniku oceny wniosków do dalszego etapu zostało zakwalifikowanych pięć projektów:

I. Inwestycyjno-remontowe:
1. Dworek Starościński – jeszcze piękniejszy (skarpa przy ul. Sikorskiego 10)
2. Plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz „Wieprzysko” przy ul. Kościuszki
3. Remont kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście u wylotu ulicy Cegielnianej
4. Doprowadzenie sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD „Jagoda”
5. Wykonanie termoizolacji wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP Zastawie

To jednak nie wszystko, odrębną kategorię stanowią inwestycje „pozostałe”, które zostały zakwalifikowane do realizacji bez głosowania. Wynika to z faktu, że wnioskowana wartość projektów mieści się w kwocie wcześniej zaplanowanych na ten cel środków*.

  • Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw
  • Festyn Rodzinny organizowany w ramach Światowego Dnia Rodziny
  • Festiwal Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka

Głosować wg regulaminu BO może każdy mieszkaniec Miasta, o ile w świetle informacji udzielonych przez organizatora ukończył on 13 rok życia. W ramach swojego głosu wybrać należy jeden projekt. Głos można oddać wyłącznie jednorazowo, za pomocą karty do głosowania, której wzór został określony przez Burmistrza Miasta; Do pobrania tu: PDF lub DOC

Głos można oddać w formie papierowej w:
– Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Krasnystaw,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich,
– Krasnostawskim Domu Kultury,
– Miejskiej Bibliotece Publicznej,
– I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły,
– II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida,
-Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
– Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego

Głosowanie na Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na rok 2020 odbywa się w dniach 1 – 20 października 2019 r.


*-zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 129/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu.

 

 

Tagged under

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *