Banner Top

Log In

Budżet Obywatelski Krasnegostawu – głosowanie

Przez 20 dni, począwszy od 1 października, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na rok 2020.  W wyniku oceny wniosków do dalszego etapu zostało zakwalifikowanych pięć projektów:

I. Inwestycyjno-remontowe:
1. Dworek Starościński – jeszcze piękniejszy (skarpa przy ul. Sikorskiego 10)
2. Plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz „Wieprzysko” przy ul. Kościuszki
3. Remont kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście u wylotu ulicy Cegielnianej
4. Doprowadzenie sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD „Jagoda”
5. Wykonanie termoizolacji wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP Zastawie

To jednak nie wszystko, odrębną kategorię stanowią inwestycje „pozostałe”, które zostały zakwalifikowane do realizacji bez głosowania. Wynika to z faktu, że wnioskowana wartość projektów mieści się w kwocie wcześniej zaplanowanych na ten cel środków*.

  • Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw
  • Festyn Rodzinny organizowany w ramach Światowego Dnia Rodziny
  • Festiwal Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka

Głosować wg regulaminu BO może każdy mieszkaniec Miasta, o ile w świetle informacji udzielonych przez organizatora ukończył on 13 rok życia. W ramach swojego głosu wybrać należy jeden projekt. Głos można oddać wyłącznie jednorazowo, za pomocą karty do głosowania, której wzór został określony przez Burmistrza Miasta; Do pobrania tu: PDF lub DOC

Głos można oddać w formie papierowej w:
– Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Krasnystaw,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich,
– Krasnostawskim Domu Kultury,
– Miejskiej Bibliotece Publicznej,
– I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły,
– II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida,
-Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
– Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego

Głosowanie na Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na rok 2020 odbywa się w dniach 1 – 20 października 2019 r.


*-zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 129/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wysokości środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski oraz maksymalnej wartości jednego projektu.

 

 

Tagged under