Banner Top

Log In

Nowe karty starej historii Krasnegostawu

Dwadzieścia oryginalnych przywilejów królewskich miasta Krasnystaw, uznawanych za nieistniejące, odnaleziono w litewskim archiwum. Dokumenty te mają wejść w skład przełomowej…

Bezprecedensowe odkrycie na elewacji kościoła

Do odkrycia unikatowej barokowej XVIII-wiecznej polichromii doszło w trakcie prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach pojezuickiego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Franciszka Ksawerego…

Sukces KGW Latyczów w Radawcu

Wieniec wykonany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Latyczowie gm. Krasnystaw zajął trzecie miejsce w kategorii wieńców tradycyjnych na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu. …

Chmiel Krasnostawski

Jedną z najbardziej charakterystycznych roślin uprawnych Lubelszczyzny jest chmiel, którego plantacje w postaci specjalnych konstrukcji nazywane są chmielnikami. Współcześnie główne…

Tajemnicze Kraszczady

Kraszczady, tajemnicza kraina, której próżno szukać na mapach… Chociaż nazwa wyraźnie wydaje się nawiązywać do Bieszczad, w rzeczywistości Kraszczady, pomimo, że nazywane…

Zapomniane zwycięstwo

Był początek lutego 1864 roku, kiedy pod Wielkopolem doszło do starcia pomiędzy oddziałami powstańców styczniowych a siłami caratu. Polacy przyjęli bój,…

Dawne świadectwa kultów religijnych

Wyposażenie kurhanu spod krasnostawskiej Białki, kamienie zakładzinowe, ceramiczne urny, amulety z kości, krzyżyki i enkolpiony z brązu, miniaturowe ikonki, to tylko niektóre z zabytków…