Banner Top

Log In

Chmiel Krasnostawski

Jedną z najbardziej charakterystycznych roślin uprawnych Lubelszczyzny jest chmiel, którego plantacje w postaci specjalnych konstrukcji nazywane są chmielnikami. Współcześnie główne regiony uprawy w kraju to Powiśle oraz okolice Krasnegostawu – miasta będącego niekwestionowaną stolicą polskiego chmielarstwa. Splendoru dodaje fakt, że Chmiel Krasnostawski znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych. Osiągnięto to dzięki działaniom Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”.

Kiedy pojawiły się pierwsze zorganizowane uprawy chmielu (Humulus lupulus) w Krasnymstawie, dziś trudno powiedzieć. Wiemy, że chmiel był znany już w czasach przedchrześcijańskich, brak tu nam jednak źródeł o jego uprawie. W średniowieczu chmiel uprawiany był w pobliżu klasztorów, a najstarsze o tym wzmianki sięgają XIII wieku. Uprawy na większą skalę pojawić się w kraju miały po wojnach husyckich (1419-1434) oraz po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), kiedy to uchodźcy czescy rozpowszechnili zwyczaj i umiejętność prowadzenia plantacji oraz produkcji piwa. Najstarsza znana wzmianka o chmielu z obszaru miasta Krasnystaw pochodzi z lustracji tutejszego zamku, wykonanej w 1782 roku. W niej to wymienia się — pośród przyzamkowych ogrodów — chmielnik znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i klasztoru Augustianów.

Współczesne tradycje chmielarstwa na terenie Ziemi Krasnostawskiej sięgają początków XX wieku i wiążą się ściśle z osobą Tadeusza Fleszyńskiego (1886-1968), inżyniera chmielarstwa, który w swoim gospodarstwie pracował nad rozwojem oświaty rolniczej wsi i jako członek Towarzystwa Rolniczego wygłaszał pogadanki na temat uprawy chmielu. Był też jednym z inicjatorów budowy szkoły rolniczej w Krasnymstawie, w której po II wojnie światowej pracował jako nauczyciel uprawy chmielu. Pod jego kierunkiem wykształciła się liczna kadra chmielarzy. To dzięki niemu w latach 20. w Szkole Rolniczej w Krasnymstawie otwarto pierwszą w kraju klasę kształcącą chmielarzy. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Współcześnie w województwie lubelskim, na powierzchni 1,5 tysiąca hektarów plantatorzy produkują ponad 2,3 tysiąca ton chmielu rocznie. Stanowi to aż 87% krajowej produkcji. Jak wspomniano na wstępie, znaczna część krajowych plantacji chmielu zlokalizowana jest w okolicach Krasnegostawu. Sprzyjające warunki klimatyczne regionu, a także od dawna praktykowane metody uprawy, były podstawą do wpisania Krasnostawskiego Chmielu na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Co istotne, nie jest to odmiana, a marka wspólna dla uprawianych tu chmieli, wśród których dominują aromatyczny chmiel Lubelski oraz goryczkowa Marynka.

Sam chmiel jest rośliną pnącą z rodziny konopiowatych. Jego pędy wiją się ku słońcu na wysokość 4-8 m. Na plantacjach uprawia się jedynie rośliny żeńskie, rozmnażane wegetatywnie z sadzonek. Kwiaty są pozbawione płatków, a po przekwitnięciu przekształcają się w charakterystyczne zielone szyszki. W szyszkach znajdują się tak cenne dla piwowarstwa żywice chmielowe, garbniki oraz aromatyczne olejki. Chmiel charakteryzuje się intensywnym, słodkim zapachem, który najbardziej wyczuwalny jest w trakcie suszenia.

Chmiel Krasnostawski na Listę Produktów Tradycyjnych wprowadziła Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” – Stowarzyszenie, które zgromadziło niezbędne materiały, a następnie przygotowało i złożyło wniosek o rejestrację. Na co dzień LGD „Krasnystaw Plus” prężnie prowadzi działania, których jednym z głównych celów jest promocja lokalnego dziedzictwa, rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a także wspieranie różnorodnych inicjatyw, które temu dziedzictwu, jak również całemu regionowi służą.

Warto tu wspomnieć także o współprowadzonym przez LGD, Punkcie Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w krasnostawskim rynku, w jednym z drewnianych kiosków. Można tu zdobyć informacje na temat lokalnych atrakcji czy noclegów, a także zakupić różnego rodzaju pamiątki. Punkt Informacji Turystycznej wraz z galerią obrazów znajduje się także w „Krasnej Chacie” – zajeździe zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 17, pomiędzy Krasnymstawem a Zamościem. Niezwykle gościnna „Krasna Chata” oferuje m.in. gorące posiłki z regionalnej kuchni. Możemy znaleźć tu także inne specjały z Listy Produktów Tradycyjnych, które kultywowane od wielu pokoleń, są obecnie na nowo odkrywane przed światem, także dzięki aktywności licznych na Ziemi Krasnostawskiej — Kół Gospodyń Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez KRASNOSTAWSKA.PL we współpracy z LGD „KRASNYSTAW PLUS”

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged under

1 Comment

  1. Jan Henryk Cichosz

    Jeżdżąć na rowerze po okolicach Krasnegostawu napotyka bazrdzo dużo nieczynnych chmielników.