Banner Top

Log In

Dawne świadectwa kultów religijnych

Wyposażenie kurhanu spod krasnostawskiej Białki, kamienie zakładzinowe, ceramiczne urny, amulety z kości, krzyżyki i enkolpiony z brązu, miniaturowe ikonki, to tylko niektóre z zabytków które będzie można zobaczyć już wkrótce, w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Celem przygotowywanej wystawy pt. „Pogańskie przedmioty kultu i chrześcijańskie symbole” jest prezentacja przedmiotów i symboli kultowych oraz miejsc związanych z dawnymi kultami religijnymi od chwili pojawienia się pierwszych wierzeń po czasy związane z chrystianizacją ziem polskich. Przygotowywana obecnie wystawa, będzie czynna od początku lutego do końca kwietnia. Jej otwarcie zaplanowano na dzień 1 lutego (godzina 14:00).


Tak zwany topór Peruna posiadał dla Słowian wielką, magiczną moc. Wierzono, iż przynosi zdrowie, pomyślność i przede wszystkim ochronę dla tego, kto go posiada.

Redakcji Krasnostawskiej Gazety Miasta z Krajobrazem, udało się dotrzeć w muzealne kuluary, dzięki czemu drobną część ekspozycji możemy zaprezentować naszym czytelnikom już dziś.  Pośród przygotowanych do prezentacji zabytków znajdują się m. in. pojedyncze znaleziska grobowe np. amulety z kości ludzkiej oraz kości i zębów zwierzęcych, muszli, kręgu rybiego,  zawieszki w kształcie topora (z brązu i bursztynu), figurka „uszebti” w kształcie mumii egipskiej, figurki zwierząt, krzyżyki i enkolpiony z brązu i kości, ikonki kamienne i brązowe, ponadto  znaleziska bagienne (intencjonalnie wrzucone do bagna) np. wióry krzemienne z Wincentowa, siekierki brązowe, toporek kamienny, a także gliniane lampki oliwne.

Co szczególnie interesujące, po raz pierwszy w krasnostawskim muzeum eksponowane będzie wyposażenie kurhanu w Białce, na które składają się naczynia, w tym puchar tulipanowatego kształtu zdobiony ornamentem jodełki oraz toporek kamienny i narzędzie krzemienne sprzed ok. 4500 lat (kultura ceramiki sznurowej – schyłkowy neolit).


Enkolpiony to chrześcijańskie relikwiarze, niejednokrotnie traktowane niczym amulety. Na terenach Rusi, popularne były pomiędzy XI-XIV wiekiem.

Oprócz tego na wystawie eksponowane będą: rekonstrukcja grobu kultury amfor kulistych z Krasnegostawu sprzed ok. 4500 lat, popielnice gliniane z przepalonymi kośćmi ludzkimi i naczynkami – przystawkami (na jednym z nich widoczny wizerunek jelonka), gliniana urna twarzowa, a także wyposażenie grobu wojownika ze Żdżannego/Zagrody,  grobu z Opoki wyposażonego w naczynie ze znakami solarnymi (swastyki) i ornamentem w postaci meandra i jodełki oraz bronią rytualnie giętą, datowanych na okres wpływów rzymskich (0- IV w. n. e.).

Na uwagę zwiedzających zasługuje również kamień zakładzinowy, znaleziony podczas remontu budynku dawnego Sejmiku (obecnie Urzędu Miasta), zawierający monety od XVII do XIX w. Zaprezentowana zostanie również część zakładziny wieży w Stołpiu: naczynie i toporek kamienny.Naczynie z podwójnym uchem zakończonym stylizowanymi baranimi głowami zostało wykorzystane w przedchrześcijańskiej ceremonii pogrzebowej. Jego część przydenna została intencjonalnie wybita, najprawdopodobniej aby zawartość mogła przesiąknąć do ziemi „karmiąc duszę” zmarłego.

Wystawę przygotowano ze zbiorów: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie; Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie; Muzeum Kresów w Lubaczowie; Muzeum Lubelskiego w Lublinie; Muzeum Regionalnego im. dr J. Petera w Tomaszowie Lubelskim; Muzeum Zamojskiego w Zamościu; a także zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.


Na głównej fotografii urna (popielnica) twarzowa z kultury pomorskiej z okresu VII – III w p.n.e.

W materiale wykorzystano treści informacji prasowej przesłanej przez organizatora wystawy: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.
Fot: Krasnostawska.pl
Konsultacja treści: Konrad Grochecki

 

Tagged under