Banner Top

Log In

JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

Ludowe: rzeźby, malarstwo, plecionkarstwo, haft, koronkarstwo, plastykę zdobniczą i obrzędową można obejrzeć w Galerii Krasnostawskiego Domu Kultury. Prezentowana twórczość to konkursowe prace wykonane na tegoroczny – jubileuszowy – XX Przegląd Twórczości Ludowej, którego finał odbył się 19 października 2016 w KDK. W trakcie imprezy zaprezentowano także wybrane – z pośród nagrodzonych w części poetyckiej konkursu – wiersze.

a

Prezentowane prace stanowią interesujący przekrój ludowej twórczości, obejmując przedmioty o bardzo różnorodnej tematyce i wielu zastosowaniach. Od typowo zdobniczych: obrazów olejnych czy drewnianych rzeźb, poprzez przedmioty używane w obrządku religijnym: ludowe ozdoby choinkowe, pisanki i drapanki, czy palmy wielkanocne, po rzeczy użytkowe: gliniane naczynia czy np. dziecięce zabawki. Ekspozycja jest tym bardziej warta uwagi, iż poprzez swą różnorodność przypomina bardziej muzealną wystawę etnograficzną niż efekty współczesnego konkursu.

zcv

Przegląd Twórczości Ludowej, ma charakter cykliczny, stanowiąc podsumowanie działalności artystycznej osób realizujących swoje pasje w różnorodnych obszarach sztuki ludowej. Przegląd ma na celu promowanie twórczości ludowej i zachęcie twórców z naszego regionu do kontynuacji uprawiania dziedzin w zakresie sztuki ludowej. Sam KDK, poprzez organizację konkursu, przyczynia się do podtrzymywania kulturowych tradycji regionu i popularyzacji tego niezwykle ważnego – a współcześnie dość zmarginalizowanego – elementu narodowego dziedzictwa.

c
df

W ramach tegorocznego Przeglądu, na Sali Widowiskowej KDK, odbył się także fenomenalny koncert Orkiestry Symfonicznej im. M. K. Ogińskiego z Mołodeczna na Białorusi. W Przeglądzie gościnnie udział wzięli m.in. Zdzisław Podkański – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski i Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, którzy podkreśli wagę Przeglądu i zaangażowanie KDK w pielęgnowaniu i wspieraniu twórczości ludowej.


Poniżej publikujemy listę tegorocznych laureatów konkursów.

– w dziedzinie rzeźby: I miejsce – Stanisława Mąka; wyróżnienie – Jan Pawłowski; wyróżnienie – Ryszard Staiński; wyróżnienie – Jan Uścimiak;
dsdd

– w dziedzinie malarstwa na szkle: wyróżnienie – Stanisława Mąka; wyróżnienie – Danuta Perestaj;

– w dziedzinie malarstwo olejne: I miejsce – Stanisława Mąka; wyróżnienie – Marcin Staiński; – w dziedzinie garncarstwa: I miejsce – Sławomir Żołnacz; wyróżnienie – Artur Żołnacz;

– w dziedzinie plecionkarstwa: I miejsce – Andrzej Klusek; wyróżnienie – Janina Bodio;

– w dziedzinie haftu: I miejsce – Jadwiga Żukowska; wyróżnienie – Maria Guz; wyróżnienie – Barbara Litwiniuk;

– w dziedzinie koronkarstwa: I miejsce – Teresa Bożko; I miejsce – Elżbieta Marek; wyróżnienie – Czesława Klusek; wyróżnienie – Irena Staińska;

– w dziedzinie plastyki obrzędowej: I miejsce – Stanisława Mąka; wyróżnienie – Janina Boroś; wyróżnienie – Marcin Staiński; wyróżnienie – Jadwiga Żukowska;

adg

– w dziedzinie plastyki zdobniczej: I miejsce – Jolanta Czwalik; wyróżnienie – Janina Boroś; wyróżnienie – Maria Jadwiga Majówka.

W organizowanym w ramach tegorocznego Przeglądu: XVIII Konkursie Poetyckim imienia Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez Świat”,  przyznano następujące nagrody: II nagrodę – Halinie Graboś; III nagrodę – Marii Gleń, Jadwidze Edycie Lodwich i Halinie Piekarskiej; wyróżnieniami uhonorowano: Teresę Marię Ciodyk, Pelagię Cecylię Kołek, Teresę Kubik, Alfredę Lipę, Antoniego Rzeźniczuka i Zofię Swatowską. Jury w tegorocznej edycji zdecydowało o nie przyznaniu pierwszej nagrody.

Tegoroczny Przegląd był też okazją do wręczenia Specjalnej Nagrody LGD „Krasnystaw Plus” dla Marii Gleń za działalność w kołach gospodyń wiejskich. -Dokonano również wręczenia odznaczeń „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Glińskiego, dla sześciu twórców tutejszego oddziału STL – Adama Lipy, Jadwigi Edyty Lodwich, Leszka Kiejdy, Danuty Perestaj, Lucyny Pikuły i Zofii Sulikowskiej.

sew

Nagrody finansowe w obu częściach przeglądu (tj. konkursów sztuki ludowej i poezji) zostały ufundowane przez Krasnostawski Dom Kultury, Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”.

 

 

Tagged under
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram