Banner Top
Log In

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW W KRASNYMSTAWIE

Zwiedzanie słowiańskiego cmentarzyska — stanowiska kilkudziesięciu kurhanów oraz odkrzaczonego w ostatnim czasie żydowskiego kirkutu, to tylko niektóre z punktów programu tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Krasnymstawie. To cykliczne wydarzenie, w ramach jego trzeciej lokalnej edycji, zorganizowano minionej soboty.

W tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków zaangażowały się dwie instytucje: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oraz Krasnostawski Dom Kultury. Instytucje te, w ramach podjętej współpracy przygotowały trzy następujące po sobie punkty programu. Pierwszy z nich rozpoczął się w południe, na muzealnym dziedzińcu, po krótkiej zbiórce, zebrana grupa udała się do muzeum. Tam po wprowadzeniu do idei samego wydarzenia, a także po prezentacji na temat kultury pogrzebowej Słowian, rozpoczęto kuratorskie zwiedzanie wystawy niespodzianki. Wystawą tą okazała się ekspozycja która przygotowywana jest na jubileusz muzeum pt. „Świat zamknięty w grach — od magii do zabawy” wystawa dawnych gier i zabawek. Po wystawie oprowadzał jej kurator, Konrad Grochecki (na co dzień muzealny archeolog), który przy pewnym wsparciu Marty Zorskiej (KDK) prowadził tak wcześniejsze, jak i późniejsze punkty programu.

Po opuszczeniu muzeum grupa przetransportowana została do Leśnictwa Namule, tam po kilku minutach marszu przez las, uczestnicy wyjazdu znaleźli się na słowiańskim cmentarzysku kurhanowym gdzie można było usłyszeć dalszą część — rozpoczętego jeszcze w trakcie muzealnej prezentacji — wykładu. Kolejnym celem wyjazdowej części obchodów, był odkrzaczony w ostatnim czasie krasnostawski kirkut. Ostatnim punktem programu, który odbył się w KDK, była prelekcja pt. Muzeum historyczne i placówka kulturalna dziś — misja i działanie, po której nastąpiła przedpremierowa prezentacja skróconej wersji filmu „Kronika 60-lecia” przygotowanego w związku obchodami 60-lecia Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Cały film będzie można zobaczyć już w najbliższy czwartek 26 kwietnia w ramach obchodów jubileuszu (plakat poniżej artykułu), w ramach obchodów jubileuszu odbędzie się także m.in. otwarcie wzmiankowanej wyżej wystawy gier i zabawek a także wystawa „Muzeum 6 gablot”.


Tagged under
Small Ad

Small Ad