Banner Top

Log In

NAZWY ULIC BEZ ZMIAN

IMG_20160225_110611Kilkudziesięciu mieszkańców przybyło na czwartkową sesję Rady Miasta. W najbardziej kontrowersyjnej sprawie dotyczącej zmiany nazwy ul. Okrzei, radni zdecydowali zgodnie z wolą suwerena – sformułowaną w wynikach społecznych konsultacji. Jednogłośną decyzję radnych o pozostawieniu patrona ulicy mieszkańcy przyjęli owacjami. Kwestię fragmentu ulicy Czystej rozwiązano w inny sposób, tj. wycofując punkt przyjęcia uchwały z programu sesji.

Sesja zapowiadała się burzliwie, na co wskazywały już przed jej rozpoczęciem komentarze mieszkańców wypowiadane na korytarzach urzędu, typu „- ja im zmienię..”. Emocje częściowo rozładowano na wstępie sesji, wycofując sprawę uchwały o zmianie nazwy fragmentu ul. Czystej na ul. Żołnierzy Wyklętych. Dokonano tego na wniosek przewodniczącej Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw – jako stanowisko owej Komisji.

Tu zastrzeżenia może budzić fakt, że nie jest to stanowisko wypracowane w trakcie oficjalnych i jawnych obrad, a w nieogłoszonym publicznie spotkaniu członków Komisji w dniu sesji, tym samym pozbawiono mieszkańców, czy np. prasę, gwarantowanego prawa udziału w obradach tegoż organu. Jak się dowiedzieliśmy, termin niniejszy wynikł w związku z ponownym, pisemnym wycofaniem wniosku – tym razem przez właściwego wnioskodawce – jaki wpłynął do Urzędu Miasta. W rezultacie wniosek odrzucono jednogłośnie.

Oczekiwaną przez mieszkańców kwestię zmiany nazwy ulicy Okrzei na Aleje Jana Pawła II rozstrzygnięto w drodze głosowania uchwały. Przed głosowaniem stanowisko zabierał m.in. radny Grzegorz Brodzik, który odczytał odpowiedź listowną jaką otrzymał od krakowskiego IPN-u, w sprawie wydania opinii o Stefanie Okrzei. IPN bronił sylwetki Okrzei wskazując na jego zasługi jako niepodległościowca i wnosząc o odkłamanie przez Radę Miasta Krasnystaw owej postaci, przedstawianej czasem jako komunistę którym patron najdłuższej krasnostawskiej ulicy nie był.

W głosowaniu radni jednym chórem zagłosowali przeciwko uchwale zmieniającej nazwę ulicy Okrzei (przy jednym głosie wstrzymującym). Tym samym zakończono konflikt jaki w ostatnich miesiącach wyraźnie dzielił mieszkańców Krasnegostawu. Proponowane nazwy ulic zostaną najprawdopodobniej uwzględnione jako nazwy planowanych nowych dróg, jakie powstaną w Krasnymstawie w niedalekiej przyszłości.

Decyzję Rady mieszkańcy przyjęli gromkimi brawami. Po głosowaniu, zabrała głos jedna z mieszkanek, dziękując radnym za takowy werdykt. Więcej przedstawimy wkrótce w materiale video.

Tagged under

2 Comments

  1. Pingback: Krasnostawska.pl: Bez zmiany nazwy ulic z Okrzei na al. Jana Pawła II | Fajsławice24.pl

  2. Pingback: Przegląd materiałów filmowych » Miasto z krajobrazem