Banner Top
Log In

O TAJEMNICACH CHEŁMSKIEJ GÓRKI

Zespół rezydencjonalno-sakralny Daniela Romanowicza z XIII wieku, to tytuł wystawy planszowej jaka prezentowana jest w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Jej tematem są sensacyjne wyniki badań archeologicznych, które zostały wykonane w latach 2013-2014 na „Górce Chełmskiej”.

W trakcie przeprowadzonych badań, archeolodzy eksplorowali pozostałości obiektów jakie niegdyś znajdowały się na „Wysokiej Górce”, a także prowadzili badania we wnętrzu bazyliki Narodzenia NMP (dawnej katedry unickiej). Poza licznymi i wyjątkowymi zabytkami, archeolodzy natrafili na pozostałości dawnej zabudowy „Chełmskiej Górki” z czasów króla Daniela Romanowicza. Zlokalizowano na najwyższym wzniesieniu „wysokiej górki” trzynastowieczny pałac wraz z budowlą wieżową – rezydencjalną, a także – najprawdopodobniej – fundamenty cerkwi powołania Jana Złotoustego. Kolejną cerkiew „katedralną” zlokalizowano pod XVIII wieczną bazyliką. Fragmenty jej fundamentów zostały niedawno wyeksponowane w przeszklonych niszach w posadzce chełmskiej bazyliki.

Uczestnicy wykładu przeprowadzonego przez archeologa Stanisława Gołuba w ramach oficjalnego otwarcia wystawy, mogli dowiedzieć się m.in. o interesujących faktach obejmujących nie tylko wyniki badań i odkryć, ale i odnośnie przyszłości odkrytych reliktów zabudowy i zabytków ruchomych. Co szczególnie interesujące, czynione są starania aby w miejscu wykopalisk na „Chełmskiej Górce” utworzyć rezerwat archeologiczny. Dla pełnego wykorzystania potencjału miejsca, niezbędne będzie przeniesienie współcześnie usypanego kopca w inną – sąsiednią – cześć wzniesienia, lub przynajmniej jego pomniejszenie, co pozwoliłoby odsłonić cały fundament rezydencjalnej wieży. Wystawę przygotowali pracownicy Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza. Ekspozycja potrwa do 15 marca 2017 roku.

Redakcji nasuwa się przy okazji myśl, o wciąż czekających w ziemi fundamentach krasnostawskiego zamku, o niewykorzystanym potencjale zabytkowego układu miasta gotyckiego jakim jest Krasnystaw… Przykład sąsiedniego nam miasta – Chełma, gdzie wcześniej m.in. oszklono i wyeksponowano fundamenty ratusza, i gdzie odkrywa się kolejne relikty przeszłości, mógłby nie tylko wskazywać naszemu królewskiemu miastu i samorządowi rozwiązania, ale i zarażać determinacją w odkrywaniu miejskiej historii.

 


Foto: Redakcja KRASNOSTAWSKA.PL
Grafika (plakat): Organizator wystawy

 

Tagged under
Small Ad

Small Ad