Banner Top
Log In

ODCZAROWAĆ PRZEKLĘTE MIASTO!

W ubiegłym tygodniu odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja rady miasta Krasnegostawu. Pośród ciekawszych uchwał, które zostały nań podjęte, należy wymienić przede wszystkim Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023″ realizowanego wg. wytycznych ministerialnych. Sprawa – choć w fizycznej realizacji jeszcze dość odległa – jest dla mieszkańców i miasta o tyle istotna, iż wiążę się z przystąpieniem do konsultacji społecznych, w których wyłonione zostaną obszary miasta przewidziane do „odczarowania” i szeroko pojętego ożywienia.

imgp0099

Sama rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów (w tym kulturowych). Z natury swej jest procesem wieloletnim, realizowanym na wielu płaszczyznach. Chociaż głównym wykonawcą założeń będzie lokalny samorząd występujący zwyczajowo w roli koordynatora, w procesie rewitalizacji  niezbędny jest udział przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, organizacji pozarządowych a przede wszystkim mieszkańców. Pomijając kwestie wizerunkowe miasta, to o właśnie te grupy mają też na rewitalizacji najbardziej skorzystać jako użytkownicy danego – z samej definicji dotąd zdegradowanego – obszaru.

imgp0097
Ulica partyzantów aż krzyczy o rewitalizację…

Zdaniem redakcji: miasto Krasnystaw obszarów mniej lub bardziej zdegradowanych i zapomnianych posiada aż nadto. W zasadzie poza samą płytą rynku i osiedlami można by zakwalifikować całe miasto. Na wpisanie do programu zasługują przede wszystkim ulice zlokalizowane w obrębie starego miasta: szczególnie: ul. Partyzantów, Kościelna, Browarna i Czysta, wraz z przyległymi podwórzami rynkowych kamienic. Rewitalizacja tego obszaru, zwiększyła by potencjał turystyczny poprzez wyeksponowanie elementów kulturowych i historycznych poszerzając niejako przestrzeń starówki adresowaną (m.in.) do turysty. Poprawa atrakcyjności wymienionych ulic – w tym ich estetyki i funkcjonalności – otworzyłaby również możliwości gospodarczego wykorzystania tych obszarów pod działalności gospodarcze. Poszerzenie obszaru aktywności handlu i usług o wymienione ulice, a co za tym dążenie do kumulacji działalności w obrębie starego miasta, byłoby wciąż wzrastającym magnesem dla lokalnego biznesu, podnoszącym zarazem znaczenie samego centrum. Wydaje się to ważne, szczególnie w dobie centr handlowych, które pustoszą centra miast i rozpraszają ich funkcjonalność.

imgp0108
Urokliwy a totalnie niedoinwestowany dziedziniec jednej z rynkowych kamienic (od strony Poniatowskiego), własność Miasta.

Ogromny a szczególnie niewykorzystany potencjał wizerunkowy i rekreacyjny posiada obszar poniżej ulicy partyzantów: łąki przy starym korycie rz. Żółkiewki i szlaku Green Velo. Dalej, na objęcie programem rewitalizacji zasługuje również tzw. Zaułek Nadrzeczny z pozostałościami amfiteatru (pomimo, że teren ten posiada już konkretne plany inwestycyjne), wraz z terenem szkoły zawodowej: z najstarszym zachowanym budynkiem w mieście – zapomnianym budynkiem pokościelnym z epoki Jagiellonów i miejscem po krasnostawskim zamku. Co istotne wskazane tereny należałoby połączyć funkcjonalnie, likwidując fizyczne bariery pomiędzy nimi.

imgp0088
Pomimo remontu drogi ul. Rzeczna wciąż nie urzeka.

Reasumując, właściwie wyznaczenie obszarów do rewitalizacji, a także właściwe zdefiniowanie problemów oraz potencjału, może być kluczem do rozwoju nie tylko dla wyłonionych obszarów czy dzielnic, ale i  całego miasta, w tym kwestią poprawy wizerunku miasta. Położony pomiędzy Polesiem lubelskim i Roztoczem Krasnystaw – ze swoją historią i zabytkowym układem urbanistycznym miasta gotyckiego, a także walorom kulturowo-krajobrazowo-przyrodniczym swojej okolicy – ma wciąż jeszcze szansę na wyraźne zaistnienie na mapach turystycznych Polski Wschodniej. Cel ten możliwy jest poprzez działania promocyjno-wizerunkowe ale przede wszystkim poprzez poprawę estetyki i ekspozycji miejskiego dziedzictwa. Położony w swoistym trójkącie bermudzkim  – pomiędzy Lublinem, Chełmem i Zamościem – zapomniany Krasnystaw: miasto które wyrosło na dawnym trakcie; na szlaku handlowym, powinien znów znaleźć się na szlaku (tym razem turystycznym), jako Miasto Gotyckie; Miasto Jagiellońskie; Miasto Królewskie; – Miasto z Krajobrazem. Rewitalizacja starówki oparta na ogólnospołecznych konsultacjach to może być do tego celu klucz.

-Do tematu wrócimy.

imgp0104
Piękny a martwy dziedziniec ratusza..


Tytułowe „Przeklęte Miasto” – spisana przez Józefa Nikodema Kłosowskiego (w latach międzywojennych) legenda o prześlicznym mieście: Szczekarzewie – dawnym Krasnymstawie, opisująca beztroskę, ignorancję i oddanie przyziemnym uciechom jego mieszkańców, za które to miasto zapadło się w stawie...

Tagged under
Small Ad

Small Ad