Banner Top

Log In

Pałac w postępującej ruinie

IMG_20160605_152020   Blisko setka osób zebrała się w zeszłą niedzielę pod pałacem w Orłowie Murowanym. Zgromadzenie miało na celu wyrażenie dezaprobaty – wobec bezczynności władz oraz prywatnego właściciela – względem postępującej degradacji zabytku. W trakcie zgromadzenia nagrany został reportaż obrazujący stan pałacu oraz dokumentujący troski zgromadzonych.

Obiekt którego sprawa dotyczy to zabytkowy pałac wraz z oficynami bocznymi i parkiem. Niestety w 2005 r. trafił z rąk Gminy, za kwotę 400 000 złotych, w wyraźnie nieodpowiednie ręce włoskiego inwestora. Nowy właściciel wkrótce wystawił go na sprzedaż za ponad milion zł. Klienta nie znalazł, a pozostawiony sile czasu zabytek zaczął popadać w ruinę. Degradację obiektu pogłębiał szaber i kradzieże (min. części poszycia dachowego, czy elementów metalowych z wnętrza zabytku). W międzyczasie na kolejne wnioski konserwatora wykonywano wyłącznie prowizoryczne podstawowe zabezpieczenia obiektów: dachu czy np. okien – którymi bez przeszkód można było dostać się do środka.

Zdaniem zebranych sprzedaży dokonano pod warunkiem doinwestowania obiektu w terminie 5 lat. Pomimo upływu lat ponad 15-stu deklaracja nie została zrealizowana w najmniejszym stopniu.

O niniejszej obietnicy pamiętają mieszkańcy Orłowa i okolic. W rozmowach przywołują również swe wspomnienia pięknego, zadbanego obiektu, swych czasów szkolnych (w pałacu po II Wojnie Światowej funkcjonowała szkoła). Nie mogą dłużej patrzeć na niszczejące dziedzictwo. Chcieliby aby pałac odzyskał dawny blask. Pomysłów na zagospodarowanie mają sporo, placówka opiekuńcza, muzeum, wiejski dom kultury, biblioteka a może kurort wypoczynkowy? W rzeczywistości wydaje się, że zgodziliby się na cokolwiek aby tylko pałac nie uległ ruinie jak stało się z niegdyś pięknym pałacem w pobliskim Stryjowie.

IMG_20160605_150647    Mieszkańcy przypominają również testament właściciela majątku w Orłowie: Kajetana Kickiego (1803-1878), który nie pozostawił go swej rodzinie a przeznaczył na cele społeczne. Zapisał on bowiem swój znaczny majątek na rzecz Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. W Orłowie polecił zorganizować muzeum edukacyjne, sale wykładowe, w tym „do nauki praktycznego rzemiosła”. Marzeniem Kickiego było również aby w Orłowie powstała szkoła dla matek czy sierociniec*. Pokrywa się to idealnie z oczekiwaniami mieszkańców. Niestety obecny właściciel zdaje się gwarantować jedynie pustostan który na oczach naszego pokolenia zmienia się w postępującą ruinę.

W dniu 15 czerwca odbędzie się wizja terenowa pałaców w Orłowie i Stryjowie a także spotkanie Konserwatora zabytków, Wojewody i władz gminnych. Celem spotkania będzie szukanie rozwiązań prawnych które umożliwiłyby uratowanie zabytków. Przypomnijmy tu uprawnienie konserwatora umożliwiające wywłaszczenie zabytku nieruchomego i przekazanie go przez właściwego Starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy na której terenie się on znajduje.


 

*Więcej o testamencie Kajetana Kickiego, w: Nestor – Czasopismo Artystyczne nr: 3 (33) 2015. Str. 16-18.