Banner Top
Log In

PAMIĘCI HETMANA ŻÓŁKIEWSKIEGO

„Stanisław Żółkiewski – patriota, hetman, mąż stanu” – pod tym hasłem zorganizowano, w Krasnymstawie oraz w Żółkiewce, XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. W trakcie tej trzydniowej konferencji odbyły się liczne, niezwykle interesujące wykłady o tematyce historycznej; związane z Żółkiewskim i jego działalnością.

a-imgp0648-kopia

Celem konferencji było wzmocnienie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości; przywracanie pamięci o bohaterach narodowych i ich miejsca w życiu współczesnych społeczności lokalnych i regionalnych. Konkretnie: upowszechnienie wiedzy na temat osiągnięć Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) – kanclerza i hetmana wielkiego koronnego – uznawanego za jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej, a także wiernego stronnika króla.

a-imgp0652-kopia

Przypomnijmy, Stanisław Żółkiewski był także bliskim współpracownikiem Jana Zamoyskiego. W roku 1588, w bitwie Byczyną – z późniejszym krasnostawskim więźniem, Maksymilianem Habsburgiem – kosztem odniesionych ciężkich ran, przyczynił się do zwycięstwa sił Zamojskiego. -W rezultacie tej bitwy, pojmany Maksymilian Habsburg – pretendent do polskiej korony – trafił do krasnostawskiego zamku. W 1610 roku, pod Kłuszynem, rozbił  kilkutysięcznym oddziałem husarii, wielokrotnie liczniejsze wojska rosyjsko-szwedzkie (szacowane na około 30 – 35 tysięcy). Następnie zajął na dwa lata moskiewski Kreml, biorąc do niewoli cara Wasyla Szujskiego wraz z jego braćmi. Zginął w  wielodniowej bitwie pod Cecorą. Jego głowa została odesłana sułtanowi, bezgłowe ciało zostało wykupione i złożone w grobie w pod-lwowskiej Żółkwi.

Opisywane wydarzenie (zorganizowane w dniach 7-9 października 2016 roku) przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych – objęło swym programem wręczenie dyplomów uznania dla zasłużonych regionalistów. Wyróżniony w ten sposób został m.in. Bohdan Kiełbasa – pierwszy prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, propagator dziedzictwa historycznego, autor i współautor licznych opracowań książkowych o tematyce regionalno-historycznej ( w tym również o Żółkiewskich). W trakcie trwania konferencji co najmniej kilkukrotnie podkreślano potrzebę budowy pomnika Stanisława Żółkiewskiego w… Żółkiewce – jako miejscowości ściśle związanej z jego rodem.

a-imgp0657-kopia

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych służy promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w województwie lubelskim. Rada jest ciałem społecznym, działającym od 1982 roku, jej owocem są: około 3200 wydawnictw o tematyce związanej z historią i dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny, organizacja setek konferencji naukowo-popularnych, festynów, konkursów, organizacja izb regionalnych, wydawanie prasy lokalnej, setki wybudowanych pomników i tablic pamiątkowych.

x

a-imgp0661-kopia

Tagged under
Small Ad

Small Ad