Banner Top

Log In

Po zabytki z wykrywaczem

Dziesiątki nielegalnie pozyskanych przedmiotów o wartości historycznej zarekwirowano w domu 54 – letniego mieszkańca gminy Siennica Różana. Podczas przeszukania odkryto także amunicję oraz zabezpieczono wykrywacz metali. Mieszkaniec powiatu krasnostawskiego usłyszał zarzut nielegalnego poszukiwania zabytków.

Zdarzenie miało miejsce 7 października. Policja dysponowała informacją o tym, że mężczyzna przechowuje liczne przedmioty, które zostały pozyskane w wyniku nielegalnego poszukiwania zabytków. Na terenie posesji znaleziono militaria, amunicję oraz inne obiekty mogące mieć wartość historyczną.

Wśród ujawnionych rzeczy są hełmy, bagnety, menażki, klamry pasów, kule ołowiane, amunicja, łuski i inne. Dodatkowo w garażu policjanci ujawnili wykrywacz metali, który prawdopodobnie służył do nielegalnych poszukiwań.

Całość znaleziska została zabezpieczona przez śledczych. 54-latek usłyszał już zarzut nielegalnego poszukiwania zabytków. Przesłuchany przyznał się do winy. Policjanci nie wykluczają, że wkrótce mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która wprowadziła zmiany w kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań. Wcześniej proceder ten traktowany był jako wykroczenie. Obecnie stanowi przestępstwo.
 
Prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków bez pozwolenia konserwatora, czy wbrew warunkom pozwolenia podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz grzywnie. Kara obowiązuje także w przypadku lokalizowania ukrytych, jak i porzuconych zabytków, w tym przy użyciu sprzętów elektronicznych, technicznych, czy przeznaczonych do nurkowania.
 
Kary mają na celu ograniczenie nielegalnych poszukiwań, które prowadzone są często przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy historycznej. Sprawcy niszczą stanowiska archeologiczne oraz wykopują przedmioty, bez większego przemyślenia, pozbawiając je tym samym kontekstu historycznego. Przeniesienie elementu z miejsca odkrycia uniemożliwia naukowcom zbadanie terenu pod kątem dziedzictwa danego obszaru.
 
Niestety nielegalni poszukiwacze nagminnie, nie zastanawiając się nad prawdziwą wartością znalezionych skarbów, wydobywają spod ziemi wszelkie możliwe pamiątki historyczne w tym pozostałości umundurowania, hełmy, czy nieśmiertelniki. Poszukiwanie ich na własną rękę oraz przetrzymywanie w domach często utrudnia rozwiązanie wielu zagadek historycznych i uniemożliwia identyfikację tożsamości poległych żołnierzy, czy partyzantów, po których przed laty zaginął ślad.
 
W przypadku odkrycia cennego przedmiotu (będącego zabytkiem lub materiałem archiwalnym) należy niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Osoby, które zgłoszą znalezisko, mogą liczyć na specjalną nagrodę z rąk ministra kultury.
 
Można o nią wnioskować w sytuacji, gdy przedmiot został odkryty zupełnie przypadkowo np.: wykopany w ogródku, na polu w czasie działań rolniczych,  czy też w trakcie prowadzenia budowlanych robót ziemnych.
 
Nagroda przyznawana jest także za znaleziska inne niż archeologiczne, ale tylko w przypadku posiadania stosownego pozwolenia na prowadzenie działań poszukiwawczych.

(oprac. na podst. policja krasnostawska)

Tagged under