Banner Top

Log In

PODRÓŻ HISTORYCZNA…

W sobotni wieczór 23 stycznia, odbyła się wyjątkowa podróż historyczna pt. „Z lapidarium krasnostawskiej przeszłości”. Spotkanie poprowadził Konrad Grochecki, czynny archeolog; badacz i pasjonat historii Krasnegostawu.

Całość wydarzenia podzielona została na dwa wątki. Część pierwsza wykładu – wraz z wprowadzeniem w postaci dziejowego kontekstu – stanowiła częściową odpowiedź na pytanie, odnośnie szczegółów pobytu w Krasnymstawie więźnia Maksymiliana III Habsburga, konkretnie jego rozrywek; gier jakimi się raczył umilając sobie swą niewolę. Część druga z kolei stanowiła zarys dawnego listownego przekazu traktującego o krasnostawskich podziemiach.

Warto tu przypomnieć, iż Maksymilian Habsburg – pretendent do korony Polskiej – został pojmany przez Jana Zamojskiego w Bitwie pod Byczyną w 1588  roku. Następnie przewieziony został do Zamościa i dalej do krasnostawskiego zamku. Jak się jednak okazuje, pobyt Maksymiliana w niewoli wyraźnie odbiegał od możliwych do wyobrażenia więziennych standardów w postaci zawilgoconych i zaszczurzonych lochów. Maksymilian oddawał się tu uciechom w postaci gier.

250px-Pall_Mall_-_Project_Gutenberg_eText_14315Jedną z takich gier, na która prowadzący spotkanie natrafił pośród listów Annibala z Kapui arcy-biskupa neopolitańskiego jest „Pallemaille” zwana również Pall Mall to gra zbliżona do golfa i polo, jest też uznawana za ich pierwowzór. Pall Mall polega na próbie wbicia do niewielkiej plecionej siatki, jak najmniejszą ilością uderzeń drewnianej piłeczki, za pomocą długiego kija zakończonego swego rodzaju młotkiem.

Kolejny wątek spotkania stanowił przekaz zachowany w liście Erazma Wierzbowskiego do Hieronima Łopacińskiego z 1903 r. zawierający bogate wzmianki o krasnostawskich podziemiach. W trakcie spotkania prowadzący nawiązał również do wyników inwentaryzacji krasnostawskich podziemi z lat 60-tych. Szerzej kwestie krasnostawskich podziemi poruszymy w niedalekiej przyszłości w odrębnym artykule.

Tagged under
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram