Banner Top

Log In

Rezerwat „Wodny Dół”

Rozpoczynamy niniejszym cykl artykułów o dziedzictwie przyrodniczym regionu. Na pierwszy ogień coś wyjątkowego, zarazem znajdującego się niezwykle blisko miasta Krasnegostawu. „Wodny Dół” – bo ku niemu zmierzamy – stanowi obszar chroniony o podwójnym statusie ochrony: rezerwatu przyrody o charakterze krajobrazowym oraz obszaru NATURA 2000 utworzonego w oparciu o dyrektywę siedliskową.

IMG_20150922_233443Komuś niezorientowanemu nazwa „Wodny Dół” zdaje się sugerować, iż mamy tu do czynienia z rezerwatem wodno-błotnym, jednak chodzi o coś z goła innego. Mianowicie w „Wodnym Dole” nie ma wody! Jest to rezerwat leśny, jednak zarazem nazwa nie jest totalnie myląca. „Wodny Dół” to potężna sieć wąwozów lessowych żłobionych przez całe wieki spływającą nimi wodą. Procesy te nie ustały i zdarza się podczas większych czy długotrwałych opadów, a także w trakcie roztopów, że woda spływa malowniczymi wąwozami w stronę doliny rzeki Żółkiewki.

Cały obszar rezerwatu zamknięty jest w obrębie lasu  w typie grądu kontynentalnego. Pośród najciekawszych roślin rezerwat chroni stanowisko unikatowej cieszynianki wiosennej rośliny typowo alpejskiej, spotykanej również w Karpatach, w tym w kilku stanowiskach w Polsce. Występuje tu również parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, storczyki: podkolan biały i symbiotyczny bezchlorofilowy gnieźnik leśny. Faunę z kolei reprezentują dzięcioł średni i czarny, muchołówka białoszyja i mała a także drapieżny trzmielojad.

12650254_1285207654828845_1204632200_nStopa człowieka w niewielkim tylko stopniu miała wpływ na tutejszy krajobraz. Jednym z efektów obecności człowieka jest przecinająca las pomiędzy Jaślikowem a Niemienicami „Młyńska Droga” która wryła się w krajobraz na wiele metrów, tworząc twór wyjątkowy, w ocenie redakcji największą atrakcję opisywanego rezerwatu, śmiało można stwierdzić, jest to jeden z najpiękniejszych wąwozów Lubelszczyzny.

Las z tak gęstą siecią wąwozów był niezwykle trudno dostępny z gospodarczego punktu widzenia. Jednak niedostępność ta, stanowiła atut w okresach wojen, dając schronienie m.in. działającej w czasie II WŚ lokalnej partyzantce „Chłostry”, czyli Batalionów Chłopskich (BCH). Działalność konspiracyjna tętniła również w okolicznych wsiach (Olesin, Bobrowe, Orchowiec) w których wydawano prasę konspiracyjną: min.”Zielona Kadra” – przemianowana od IMG_20150922_233239trzeciego numeru na „Wyzwolenie”. W samym środku lasu, w obrębie lasu funkcjonowała również konspiracyjna Szkoła Podchorążych. Stąd wyruszono na akcję, w której bez jednego wystrzału uwolniono 273 więźniów z Krasnostawskiego więzienia. Jednym z obiektów to upamiętniających jest pomnik położony poza rezerwatem, w pobliżu malowniczego źródełka, które tworzy strumień. Po kilkuset metrach – strumień ów – biegnący nie największym wąwozem, rozlewa się w niewielkie jeziorko, dziś funkcjonujące jako potencjalny zbiornik przeciwpowodziowy.

Rezerwat krajobrazowy „Wodny Dół” utworzony został w 1996 roku, zajmuje powierzchnie 186,18 ha. Na terenie niniejszego rezerwatu, a także w jego otulinie, znajdują się trzy warianty tras, w postaci ścieżek przyrodniczych. Posiadają one wyraźne oznaczenia, tablice edukacyjne (w tym z mapkami rezerwatu), czy miejsca odpoczynku w postaci drewnianych ław. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu znajdują się również dwa punkty z wyznaczonym miejscem na palenisko. Pierwszy z zadaszoną wiatą znajduje się od strony Jaślikowa, drugi zaś wewnątrz lasu, bezpośrednio przy leśniczówce.

1922903_1285207701495507_1206317088_nPewnym mankamentem jest fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu (tuż przy jego w zasadzie niewidzialnych granicach) prowadzona bywa dość intensywnie gospodarka leśna, a także łowiecka – o czym świadczą m.in. myśliwskie ambony w bezpośrednim sąsiedztwie chronionego obszaru. Zdarza się również, że na szlaku znajdują się tabliczki informujące o zakazie wstępu ze względu na ścinkę drzew w otulinie rezerwatu.

Tagged under