Banner Top

Log In

SIEDLISK JUŻ NIE ZALEJE?

Coraz bliżej rozwiązania problemu powtarzających się powodzi w Siedliskach Drugich. Do celów projektowych opracowano ekspertyzę, której przedmiot obejmuje nie tylko analizę przyczyn podtapiania, ale i możliwości bezkolizyjnego odprowadzenia wód odpadowych, które stały się istnym przekleństwem dla wielu mieszkańców Siedlisk.

Przypomnijmy, latem minionego roku dochodziło do wielokrotnego zalewania wodami opadowymi Siedlisk Drugich. Woda, która rwącymi potokami spływała utwardzonymi wąwozami z okolicznych pól, szeroką rzeką zalewała drogi oraz gospodarstwa wraz z ogrodami i użytkami rolnymi. Do największej powodzi doszło w dniu 26 lipca 2016 roku, kiedy to zalanych zostało 8 budynków gospodarczych i piwnice w dwóch domach.

 

Celem poprawy katastrofalnej sytuacji samorząd Gminny Fajsławice, wraz ze Starostwem Powiatowym (w tym zarządcą drogi – podległy Starostwu – Zarząd Dróg Powiatowych), podjęły się działań, zmierzających do zapobiegnięcia powtórzeniu się analogicznych sytuacji kryzysowych w przyszłości. W tym celu – na zlecenie Wójta Fajsławic – wykonana została „Ekspertyza ustalająca przyczyny podtopienia miejscowości Siedliska Drugie wraz z podaniem sposobu odprowadzania wód wielkich bezkolizyjnie przez w/w miejscowość”. Opracowanie w sposób kompleksowy obejmuje zarówno obszary leżące w kompetencji Powiatu jak i Gminy Fajsławice. Ekspertyza przekazana została do Starostwa, w którego budżecie na rok 2017 zabezpieczono środki na przebudowę drogi w Siedliskach, wraz z odwodnieniem. Jak zapewnia nas Zarząd Dróg Powiatowych, realizacja działań, wedle jednego z proponowanych w opracowaniu wariantów, wykonana będzie po przygotowaniu dokumentacji technicznej.

Ekspertyza obejmuje trzy warianty, które poza przewidywanym kosztem, różnią się jedynie w niewielkim stopniu w kilku punktach (opracowanie stanowi wariant optymalny, oraz bazujące na nim warianty oszczędnościowe). Wszystkie trzy proponowane rozwiązania zakładają: przebudowę istniejących przepustów i mostków, jakie znajdują się na drogach gminnych i drodze powiatowej analizowanego obszaru. Przebudowany miałby zostać również istniejący, 750 metrowy rów przydrożny, biegnący wzdłuż dróg gminnych, aż do wlotu do stawu rybnego. Docelowo ma on mieć 3 metrową szerokość dna, głębokość minimalną 1,5 metra, oraz spadek podłużny rzędu minimum 3%. Analogiczny rów, długości 520 m, znajdował się będzie przy drodze powiatowej, ten dodatkowo wzmocniony miałby zostać – według zaleceń opracowania – płytami typu „krata”. Wzdłuż drogi mają pojawić się również barierki lub balustrady zabezpieczające przed ewentualnym wpadnięciem do rowu odwadniającego.


Obecnie funkcjonujące przepusty są podatne na zapychanie, przez co szybko zamieniały się w tamę ponad którą przepływała woda.

Dla opóźnienia spływu wody, z przebiegających wąwozami dróg gminnych, które zostały utwardzone betonowymi płytami: planuje się wykonanie na nich systemu gumowych progów wysokości 15 cm. Dodatkowo dla przetrzymania wód – miałyby zostać wykonane dwa zbiorniki osadowe. Pierwszy z przelewem do projektowanego mostu pod drogą powiatową: o sugerowanej minimalnej pojemności 114 m³ . Drugi zbiornik miałby mieć pojemność 350 m³, z przelewem do projektowanego przepustu (pod drogą powiatową) wiodącego do przydrożnego rowu.

Istniejące – na rowie przydrożnym drogi powiatowej w Siedliskach Drugich – przepusty (po dwa, o średnicy 80 cm, tj. o powierzchni przekroju 0,5 m² każdy) , mają zostać zlikwidowane, aby w ich miejscu w zależności od wariantu wykonać: przepusty o świetle (wymiar poziomy pomiędzy ścianami) minimum 3,55 metra i wysokości 1,5 m. ( minimalna powierzchnia przekroju przepustu wyniesie 5,32 m²) – wariant pierwszy. Wariant drugi zakłada wykonanie (w miejscu przepustów) przejazdów po płytach typu krata. Wariant trzeci zakłada zlikwidowanie przepustów i wykonanie równoległej drodze powiatowej – drogi serwisowej.

Poza wariantem najtańszym zaleca się również odtworzenie dawnego – górnego – odcinka cieku „Marianki”. Działanie to miałoby umożliwić przyjęcie wód powodziowych z miejscowości Siedliska Pierwsze i Drugie. Szacowane orientacyjnie koszta realizacji poszczególnych wariantów wynoszą od 1 770 209,58, do 2 577 489,30 zł. Szczegółowe
koszty możliwe będą do oszacowania dopiero po sporządzeniu projektu
budowlanego.

Siedliska Drugie w trakcie powodzi w dniu 26 lipca 2016 r. Podobnie sytuacja wyglądała m.in. 15 lipca.


W artykule wykorzystano fotografie przesłane przez mieszkańców Siedlisk Drugich. Za przekazane materiały dziękujemy.

Tagged under

1 Comment

  1. Pingback: krasnostawska.pl: Siedlisk już nie zaleje? | Fajsławice24.pl