Banner Top

Log In

SIEDLISKA ZNOWU POD WODĄ

W mijającym tygodniu praktycznie codziennie dochodzi do podtapiania Siedlisk Drugich.
Do największego w tym roku spływu wód opadowych (o charakterze powodzi) doszło – na skutek kilkunastominutowego ulewnego deszczu – we wtorek 26 lipca. Dolina wzdłuż której ulokowana jest zabudowa Siedlisk zamieniła się w szeroki potok górski. Straż Pożarna interweniowała głównie wypompowując wodę z posesji, oraz spłukując wężami strażackimi naniesione namuły z drogi. Gwałtowny charakter żywiołu nie dał szans na zabezpieczenia z worków z piaskiem. Jak informują nas mieszkańcy Siedlisk Drugich do podtopień gospodarstw dochodziło również w kolejnych dniach, np. w czwartek, czy w piątek przed południem.

 

Mieszkańcy zwracają uwagę, iż woda zalewająca prywatne posesje, powoduje  wylewanie się  podziemnych zbiorników  gromadzących ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych, doprowadzając do zanieczyszczenia środowiska. Kolejną konsekwencją braku odpowiedniego ujścia  spływającej wody jest  zablokowanie  komunikacji przez utrudnienie ruchu na całkowicie wówczas zalanej  drodze powiatowej nr 2097. Mieszkańcy Siedlisk Drugich nie mogą w związku z tym  dojechać  do swoich miejsc pracy, a w razie potrzeby  nagłej pomocy medycznej  nie ma możliwości  dotarcia do chorego.

IMG_20160726_123941

W piątek 29 lipca temat zalewania Siedlisk podejmowany był przy okazji Sesji Rady Gminy Fajsławice. Kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Krasnymstawie na tę chwilę bezradnie rozkłada ręce, deklarując podjęcie prac mających na celu udrożnienie przydrożnych rowów odwadniających jak tylko ustąpią codzienne opady deszczu. Do tego bliżej nieokreślonego czasu mieszkańcy zalewanych posesji muszą wykazać ciągłą gotowość – nie wiadomo kiedy znów i jak wysoka będzie spływająca woda. Z każdym kolejnym deszczem zamulenie rowów a także całej doliny jest większe, w rezultacie woda wzbiera – praktycznie codziennie – nawet przy stosunkowo mniejszych opadach.

IMG_20160730_070828

Działania jakie zamierza podjąć Urząd Gminy mają polegać na likwidacji części mostków – z przepustami – jakie licznie występują na rowie odwadniającym wzdłuż drogi powiatowej. W tym celu wyznaczono odpowiednie środki finansowe w wysokości 30 563 zł. Środki te mają zostać przeznaczone na zakup płyt żelbetowych którymi zostaną wyłożone przejazdy (zlokalizowane w miejsce wspomnianych mostków), a także roboty rozbiórkowe i ziemne celem właściwego wyprofilowania przejazdów. Niestety rozwiązanie to może jeszcze napotkać na przeszkody w postaci protestów części mieszkańców Siedlisk których podtopienia bezpośrednio niedotyczą. Gmina złożyła również wniosek do Wojewody Lubelskiego o wsparcie finansowe dla czterech najbardziej poszkodowanych gospodarstw. Łączna suma wsparcia miałaby wynieść 24 tysiące złotych. tj. 6 tysięcy zł na gospodarstwo.

13672479_1084142388299905_271406908_n

Przypomnijmy, przyczyną podtopień Siedlisk Drugich zdają się być zbyt małe a liczne przepusty (oraz mostki do posesji) które szybko ulegają zamuleniu. Dodatkowo sytuację pogarszają: nieznaczny spadek doliny i jej postępujące zamulenie (powodujące podnoszenie rzędnej jej dna); znaczny obszar zlewni, w tym liczne wąwozy (często  utwardzone; wykorzystywane jako drogi) które prowadzą do doliny; nikła (praktycznie żadna) lesistość terenu (zadrzewienia ograniczają się jedynie do granic wąwozów); a także pola w postaci długich wstęg poprowadzonych prostopadle do przebiegu doliny. Wymienione czynniki powodują szybki spływ wód opadowych do doliny i wezbrania skutkujące zalewaniem posesji i dróg, a także podtapianiem domów i budynków gospodarczych. Poniżej zdjęcia z wtorkowej powodzi:

 

IMG_20160726_123338

IMG_20160726_123223

IMG_20160726_124015

 

ffff

IMG_20160726_123526


-Dziękujemy internautom za przesłane materiały. Poniżej nasza uzupełniająca fotorelacja, wykonana kilka godzin po wystąpieniu opadu.

IMG_20160730_071059

IMG_20160730_071216

IMG_20160730_071152

Tagged under