Banner Top

Log In

Ułatwienia we wnioskach 500 plus

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby ubiegające się o prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus oraz 300 plus (Dobry start) mogą składać wnioski w wersji papierowej.

Wnioski o ustalenie prawa do wymienionych powyżej świadczeń przyjmowane są już od początku lipca bieżącego roku, aczkolwiek dopiero od sierpnia umożliwiono dostarczenie tradycyjnej wersji dokumentów. W celu usprawnienia obsługi interesantów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało przykładowy, poprawnie wypełniony wzór nowego wniosku dla osób ustalających o prawo do wskazanego świadczenia. Od bieżącego roku zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu programów ministerialnych. Dzięki temu do otrzymania środków uprawniona została większa liczba osób.


500 zł na każde dziecko

Największą zmianą, wprowadzoną w programie 500 plus jest zniesienie kryterium dochodowego. Dzięki temu opiekunom otrzymującym dotychczas środki jedynie na drugie oraz kolejne dzieci w rodzinie przysługiwać będzie też świadczenie na pierwsze dziecko. Od bieżącego roku nie ma również potrzeby udokumentowania swoich dochodów ani w przypadku sprawowania samotnej opieki, uruchamiania procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica. Dużą zmianą jest także wydłużenie okresu udzielania świadczeń. Wszyscy, którzy złożą teraz wnioski, otrzymają decyzję do 31 maja 2021 r., przez co nie będą musieli składać ich w przyszłym roku.

Gdzie i kiedy dostarczyć dokumenty

Wnioski można składać w formie elektronicznej przez strony https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną, a także w formie tradycyjnej – listownie i osobiście. Mimo uproszczonej procedury nie warto składać dokumentów w ostatniej chwili. Opiekunowie, którzy nie otrzymywali dotychczas wsparcia na pierwsze dziecko, a chcą otrzymać prawo do świadczenia na nowych zasadach, powinni złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. W przypadku, gdy przegapią wskazany termin, nie otrzymają wyrównania za minione miesiące

.
„Dobry start” – wnioski do końca listopada

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można składać również na świadczenie „Dobry Start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. W bieżącym roku krąg osób mogących skorzystać ze świadczenia rozszerzono dodatkowo o uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Przypominamy, że środki w ramach projektu „Dobry start” przydzielane są rodzicom uczniów do 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawnych 24 r.ż. Co istotne, aby otrzymać wyprawkę, należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada br. Dokumenty można dostarczyć w ten sam sposób, co wniosek na świadczenie 500 plus.


Uniknij kolejek – złóż tradycyjny wniosek

Ośrodki Pomocy Społecznej w dalszym ciągu zachęcają interesantów do składania wniosków w formie elektronicznej. Wskazana forma dostarczenia dokumentów pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale umożliwia też wcześniejsze otrzymanie środków na konto.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym, celem uniknięcia kolejek przy składaniu wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia, ustalił harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości: poniedziałek – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny, wtorek– Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, środa – Olszanka, Nowiny, czwartek – Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska, piątek – Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski.

 


Foto: pixabay.com

Tagged under