Banner Top
Log In

VOGEL WRÓCIŁ DO KRASNEGOSTAWU PO 222 LATACH

 

IMG_20160519_203153

Krasnostawska „Noc Muzeów” obfitowała w wiele atrakcji. Największą z nich była prezentacja oryginału akwareli autorstwa Zygmunta Vogla, która to po 222 latach od jej namalowania powróciła do Krasnegostawu. Obraz jest dla Krasnegostawu tym bardziej istotny jako, że wszystkie znane widoki (z) Krasnegostawu powstałe do końca XIX wieku można policzyć na palcach dwóch rąk.

Autor obrazu – Zygmunt Vogel odwiedził Krasnystaw w roku 1794 r. działając na zlecenie Stanisława Augusta. Król powierzył Voglowi – jako swemu nadwornemu rysownikowi – zadanie malowania miejsc pamiątkowych i zabytków. Tu warto jeszcze wyjaśnić, że akwarela nie przedstawia całego założenia zamkowego a jedynie jego najistotniejszą ówcześnie część określaną w dawnych lustracjach jako „dom wielki murowany”, którego mury uświetnił swą obecnością Stanisław August w trakcie podróży do Kaniowa w 1787 r.

IMG_20160519_203256

Co ciekawe, znana jest również inna wersja widoku krasnostawskiego zamku wykonana również przez Zygmunta Vogla w rezultacie wizyty w 1810 r. Pomimo  dość zbliżonego „kadru” obraz z 1810 jest znacznie bardziej dokładny, zarazem różny w przedstawionych szczegółach. Ale co najważniejsze, w jego dalszych planach widoczne są inne obiekty budowlane Krasnegostawu: kościół augustiański (do niedawna Biblioteka ZSZ), klasztor (obecnie Dom Dziecka), kościół jezuicki z widoczną jeszcze kopułą (kościół św. Franciszka) i dawna katedra (obecnie nieistniejąca). Niestety nie jest znana wersja kolorowa obrazu – zachowała się jedynie kilkudziesięcioletnia już fotokopia której reprodukcja znajduje się w stałej ekspozycji krasnostawskiego Muzeum.

 

Niestety oryginalna akwarela nie pozostanie w krasnostawskim Muzeum na zawsze, a jedynie do początku lipca. Warto więc odwiedzić muzeum by ujrzeć najwyśmienitszy zachowany obraz dawnego Krasnegostawu zanim powróci do Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – skąd został wypożyczony.

IMG_20160519_203335
W ramach programu krasnostawskiej „Nocy Muzeów” – poza otwartymi muzealnymi wystawami – odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Damy i Huzary” wg. komedii Aleksandra Fredry – przygotowane przez uczniów I LO im. Władysława Jagiełły, koncert zespołu „Apostolica”, a nawet prezentacja motocykli grupy „Free Wings”. W ramach „Nocy Muzeów” odbył się również niezwykle interesujący wykład Konrada Grocheckiego – doktoranta Instytutu Historii UMCS – na temat tajemnic ariańskiej wieży w pod-krasnostawskiej Krynicy. W sumie w trwającej kilka godzin „Nocy Muzeów” wzięło udział ponad 400 osób. Równolegle, w innej części budynku kolegium pojezuickiego – odbywała się również „Noc Bibliotek”, organizowana w tym roku przez Bibliotekę Powiatową.


 

IMG_20160519_203622

 

 

 

 

 

Tagged under
Small Ad

Small Ad