Banner Top
Log In

ZIELONY RYNEK ZOSTAJE!

Sporym sukcesem zakończyła się batalia, jaką przeprowadzili mieszkańcy Krasnegostawu w obronie parkowego drzewostanu w krasnostawskim rynku. Urząd Miasta Krasnystaw w piśmie do Konserwatora Zabytków częściowo wycofał wniosek na wycinkę 36 z 37 drzew rosnących w krasnostawskim rynku, ograniczając go wyłącznie do 4 kasztanowców.

Po nagłośnieniu sprawy przez serwis krasnostawska.pl w artykule pt. „Zamienią „park” na granitową pustynię?” internet, a także ulice, zalało tsunami komentarzy opowiadających się przeciwko ujawnionym zamiarom magistratu. Dodatkowo do sprawy włączyły się lokalne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny „Viridis”, Fundacja „Sanctus Nemus” oraz Fundacja „Zacny Uczynek”, które złożyły wnioski i oświadczenia. Sprawę podjęły tejże lokalne i regionalne media.


Pierwotny wniosek zakładał wycinkę 36 z 37 drzew, powoływano się w nim na zamiar przywrócenia pierwotnego stanu tego miejsca.

 

Konserwator Zabytków nie pozostał obojętny na „przywiązanie” mieszkańców do zielonego rynku, a także argumenty organizacji podważającej ekspertyzę, (wskazywano tu m.in. zaniżenie wartości historycznej drzew i ich stanu). Miastu pozostało zlecenie kolejnej w pełni fachowej ekspertyzy, której treść byłaby nie do podważenia. W tym celu zlecono naukowe badania, wykonane ostatecznie przez szczecińską firmę „Pracownia Przyrodnicza Sosenka” (sosenka24.pl), o której możemy przeczytać – na prowadzanej przez firmę stronie – słowa mogące zabrzmieć niepokojąco: „Wspieramy inwestorów przy uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę drzew oraz w opracowywaniu wniosków na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych”. Firma przeprowadziła szczegółowe badania m.in. z użyciem tomografu akustycznego, dzięki czemu uzyskano obszerny i wiarygodny raport przedstawiający faktyczny stan drzew. Wypadł on stosunkowo dobrze względem oczekiwań mieszkańców, którzy co chwilę podchodzili do badaczy, z niepokojem dopytując się o przyszły los zabytkowego drzewostanu. W rezultacie badań do wycinki wskazano zaledwie 4 kasztanowce, których stopień ubytków i zgnilizny wewnątrz pnia stwarza wysokie ryzyko zaburzenia statyki, co oznacza faktyczne ryzyko runięcia drzewa na płytę rynku. Kilka drzew wskazano także do zabezpieczenia koron za pomocą specjalnych elastycznych wiązań (typu Cobra).


W piśmie znajduje się błąd w dacie, wniosek był złożony w lutym, a nie w kwietniu, zgadza się natomiast sygnatura.

 

W rezultacie wyników raportu, miasto w dniu 8 czerwca nadało pismo do Wojewódzkiego Konserwatora, w którym w znacznej części wycofuje swój dotychczasowy wniosek. Zgodnie z wskazaniami raportu wniosek ów ogranicza do wycinki czterech kasztanowców. Wspomina także o planie wykonania wiązań koron oraz zamiarze przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Z racji swej złożoności sprawa zostanie rozpatrzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie do 15 lipca.

Pomimo uratowania drzewostanu, trzeba mieć świadomość, że drzewa w związku ze swym wiekiem, stopniowo będą zamierały (co zostanie zapewne poprzedzone w następnych latach kolejnymi wnioskami o wycinkę). Dlatego dla zachowania charakteru miejsca i jego mikroklimatu, kluczowe jest wykonanie kolejnych nasadzeń młodych drzew, których korony w przyszłości uzupełnią „zielony parasol”, jaki chroni użytkowników rynku m.in. przed słońcem. Póki co, o tym jednak nie ma mowy. Przeciwnie, podczas spotkania Zespołu ds. Dziedzictwa Kulturowego Krasnegostawu padły słowa Zastępcy Burmistrza, że nie ma co się z nasadzeniami spieszyć — gdyż współcześnie w każdej chwili można posadzić dojrzałe drzewo. Słowa te zdają się jednak nie brać pod uwagę ograniczeń w zakresie możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na teren płyty rynku. Warto tu zwrócić również uwagę na niespełniony przez władze miasta postulat organizacji ekologiczno-społecznych, które domagały się rozpoczęcia konsultacji społecznych celem obrania wizji miejskiego rynku, do jakiej miałoby dążyć miasto w swojej przyszłości.


Usunięte wedle zaktualizowanego wniosku miały by zostać drzewa z nr 2, 17, 18 oraz 35. W pierwotnej wersji wniosku z lutego wszystkie ponumerowane. 

Tagged under
Small Ad

Small Ad