Banner Top
Log In

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU /CHMIELAKI/

Na czas trwania „Chmielaków Krasnostawskich 2016” nastąpią znaczne zmiany w organizacji ruchu. W związku z novum, w postaci zorganizowania „Sceny Dworek” przy ul. Sikorskiego, przyjęty projekt zmian organizacji ruchu będzie różnił się od rozwiązań stosowanych w poprzednich latach. Dodatkowe utrudnienia dla kierowców wynikać będą jako rezultat remontu części ulicy Sobieskiego i Chmielnej. W związku z organizacją tegorocznych Chmielaków zaplanowano następujące zmiany w ruchu:

Już w czwartek – 18 sierpnia – od godz. 10.00 w związku ze stawianą sceną w rynku wyłączona z ruchu zostanie pierzeja południowa Placu 3-go Maja (przy Ratuszu), jednocześnie nastąpi odwrócenie kierunku ruchu na pierzei zachodniej Placu 3-go Maja (przy Poczcie) oraz uruchomienie przejazdu w obu kierunkach ulicą Jezuicką.

Zmiana organizacji ruchu10

Jeszcze tego samego dnia, od godziny 18 zostanie wyłączona z ruchu pierzeja północna Placu 3-go Maja( na odcinku od ul. Mostowej do ul. Matysiaka), jednocześnie nastąpi odwrócenie kierunku ruchu na jednokierunkowym odcinku ulicy Kościuszki.

Zmiana organizacji ruchu2

 

W chmielakowy piątek 19 sierpnia (do 21 sierpnia włącznie) wyłączone z ruchu będą następujące ulice: Ulica Okrzei na odcinku od wjazdu do Aldika do ulicy PCK, ulica PCK na odcinku od Biedronki do ulicy Okrzei, ulica Podwale w całości, ulica Poniatowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czysta do Placu 3-go Maja, ulica Kościuszki na odcinku od ulicy Czystej do Placu 3-go Maja, ulica Mostowa na odcinku od ulicy Przemysłowej do Placu 3-go Maja, Plac 3-go Maja w całości, ulica Kościelna w całości, ulica Matysiaka w całości, ulica Pocztowa w całości, ulica Oleszczyńskiego w całości, ulica Sikorskiego od ul. Rzecznej do ul. Piłsudskiego, ulica Piłsudskiego od wjazdu na parking za MOPS-em do Placu 3-go Maja.

(uwaga: mapka w innej orientacji niż grafiki wyżej prezentowane)

chmielaki

Dla gości chmielakowych przewidziano następujące miejsca parkingowe:

– ul. Lwowska – przy Zespole Szkół Nr 5,

– ul. Lwowska – przy stacji PKP,

– przy ul. Piłsudskiego,

– przy ul. Konopnickiej,

– ul. Sobieskiego – przy MOSiR

– ul. Sobieskiego – przy Starostwie Powiatowym

– przy ul. Sikorskiego,

– prywatny parking płatny przy ul. Cichej,

– prywatny parking płatny przy sklepie LIDL – ul. Poniatowskiego.

 

Tagged under
Small Ad

Small Ad